പുതിയൊരു ബ്ലോഗുകൂടി

പുതിയൊരു ബ്ലോഗു കൂടി ഉണ്ടാക്കി. ഇനി മുതല്‍ അതിലെന്റെ വാക്കുകള്‍ വായിയ്ക്കാം.
http://spaces.msn.com/members/thulasi

ഗള്‍ഫിലെ തണുപ്പു്

നാട്ടിലായിരുന്നപ്പോള്‍ ഗള്‍ഫെന്നു പറഞ്ഞാല്‍ ഉരുകിയൊലിയ്ക്കുന്ന ചൂടെന്നായിരുന്നു ധാരണ. ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴല്ലെ മനസ്സിലായതു, കൊടും ചൂടുമാത്രമല്ല കൊടും തണുപ്പു നമ്മളെ കാത്തിരിയ്ക്കുകയാണെന്നു.

സ്വപ്നങ്ങളേ

കൈവിട്ടു പോയ സ്വപ്നങ്ങളേ, നിങ്ങളെന്നെ തേടി ഒരിയ്ക്കലും വരാതിരിയ്ക്കുന്നതെന്തേ? ഒരു കാലത്തെന്റെ ജീവവായുവായിരുന്ന നിങ്ങളിന്നെന്തേ എന്റെ മനസ്സിലൊട്ടും കടന്നു വരാത്തേ? സ്വപ്നം കാണാന്‍ മറന്നു പോകുന്ന തിരക്കാണെങ്കിലും, നിങ്ങള്‍ക്കെന്നെ വല്ലപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്നു വെറുതെ വന്നു ശല്ല്യപ്പെടുത്തിക്കൂടേ?