കുബുന്ദു 8.10

ദാ, ഇപ്പ തന്നെ കുബുന്ദു 8.10 പുറത്തിറങ്ങി. കെഡിഇ 4.1.2 ആണ് പ്രധാന ആകർഷണം. ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ കുറ്റം പറഞ്ഞാലും, ഇഷ്ടനൊരു കിടിലൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. വേഗം പോയി പകർത്തി, എന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സ്ഥാപിയ്ക്കട്ടെ. അപ്പ പിന്നെ കാണാം. പിന്തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ……..

Advertisements