അച്ചുതാനന്ദന്‍ കീ ജെയ്

അച്ചുതാനന്ദന്‍ കീ ജെയ്

അച്ചുതാനന്ദന്‍ കീ ജെയ്

അച്ചുതാനന്ദന്‍ കീ ജെയ്

അച്ചുതാനന്ദന്‍ കീ ജെയ്

Advertisements

ദിനപത്രം.കോം

സുഹൃത്തേ, ബ്ലോഗുവായന ദിനവും ഒരു വെല്ലുവിളിയായി മാറുകയാണോ? പോസ്റ്റുകളുടെ പെരുമഴയില്‍ നിങ്ങള്‍ ഒലിച്ചു പോവുകയാണോ? നിങ്ങള്‍ വായിയ്ക്കാനിഷ്ടപ്പെടുന്ന ലേഖനങ്ങളും കഥകളും നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയില്‍പെടാതെ കടന്നു പോകുന്നുവോ? കഴിഞ്ഞുപോയ ദിനങ്ങളിലെ കഥകളും മറ്റു കൃതികളും നിങ്ങള്‍ക്കപ്രാപ്യമാവുന്നുവോ?
ഇതാ ഒരു പോംവഴി, http://dinapathram.com

ഇതൊരു പുതിയ പരീക്ഷണമാണു്. പോരായ്മകളും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും ഒരുപാടുണ്ടാകും. സദയം ക്ഷമിച്ചു് വഴികാട്ടണമെന്നു് അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.

എന്നു കെവിനും സിജിയും