ഒന്നു കൂടി

ജോര്‍ജ്ജ് ചെറിയാന്‍അഞ്ചാറു കൊല്ലം ജോലിസംബന്ധമായി എനിക്കു പരിചയമുള്ളൊരു മലയാളി ഇന്നത്തെ പത്രത്തിലെ മരണകോളത്തില്‍ സ്ഥലം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. മരണം, നാട്ടിലേതിനേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ ഉര്‍ജ്ജസ്വലമായി തന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം ഇവിടെ ഉറപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നുവോ? പത്തനംതിട്ടക്കാരനായ പുത്തന്‍പുരയ്ക്കല്‍ ജോര്‍ജ്ജ് എന്ന അമ്പതുവയസ്സുകാരന്‍ ഭാര്യയെയും പഠിയ്ക്കുന്ന രണ്ടു മക്കളെയും ബാക്കിയാക്കി, വെളുപ്പിനു 3:30 കയറിവന്ന ഹൃദയാഘാതത്തിനു കീഴടങ്ങി.

Advertisements