മലയാളസംഗീതലോകത്തു് ഒരു വഴിത്തിരിവു്

കച്ചവടക്കാരുടെ കൈയിൽ നിന്നും സംഗീതം സ്വതന്ത്രമാകുന്നു. മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്വതന്ത്രസംഗീത ആൽബമായ ഈണത്തിന്റെ സൈറ്റു് ഇന്നലെ ലൈവ് ആയി. ഈ സൈറ്റ് ഡവലപ്പ് ചെയ്യാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച കിരണിനു് എന്റെ ആത്മാർത്ഥമായ നന്ദി.

http://eenam.com സന്ദർശിച്ചു്, ഗാനങ്ങൾ കേട്ടു് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുക.

Advertisements

പൂന്തേനരുവീ………….

പൂന്തേനരുവീ,
പൊന്മുടിപുഴയുടെ അനുജത്തീ,
നമുക്കൊരേ പ്രായം,
നമുക്കൊരേ മോഹം,
നമുക്കൊരേ ദാഹം.

ഒരു താഴ്വരയിൽ ജനിച്ചൂ,
നമ്മൾ
ഒരു പൂന്തണലിൽ വളർന്നൂ
പൂനിലാവലക്കിയ, പുളിയിലക്കരയുള്ള
പുടവയുടുത്തു നടന്നു
നമ്മൾ
പൂക്കളിറുത്തു നടന്നു

ഓർമ്മകൾ മരിയ്ക്കുമോ, ഓളങ്ങൾ നിലയ്ക്കുമോ

ആഹാ, ആഹാ, ഓഹോ, ഓഹോ

പൂന്തേനരുവീ……
………………………
…………………….ദാഹം.

മടിയിൽ പളുങ്കു കിലുങ്ങീ, നീല-
മിഴികളിൽ കനവു തിളങ്ങീ
കാമിനി മണിമാറിൽ പുളകങ്ങളുണർത്തുന്ന
കഥകൾ പറഞ്ഞു മയങ്ങി, നമ്മൾ
കവിതകൾ പാടി മയങ്ങി

ഓർമ്മകൾ മരിയ്ക്കുമോ, ഓളങ്ങൾ നിലയ്ക്കുമോ

പൂന്തേനരുവീ……
………………….
…………………..ദാഹം.

പൂന്തേനരുവീ………….

രചന:
സംഗീതം:
ആലാപനം:

പൊട്ടിത്തകർന്ന കിനാവു കൊണ്ടൊരു

പൊട്ടിത്തകർന്ന കിനാവു കൊണ്ടൊരു
പട്ടുനൂലൂഞ്ഞാല കെട്ടീ ഞാൻ, പട്ടുനൂലൂഞ്ഞാല കെട്ടീ ഞാൻ
പൊട്ടിത്തകർന്ന കിനാവു കൊണ്ടൊരു
പട്ടുനൂലൂഞ്ഞാല കെട്ടീ ഞാൻ, പട്ടുനൂലൂഞ്ഞാല കെട്ടീ ഞാൻ

കാലക്കടലിന്റെ അക്കരെയക്കരെ, മരണത്തിൻ മൂകമാം താഴ്‍വരയിൽ
കാലക്കടലിന്റെ അക്കരെയക്കരെ, മരണത്തിൻ മൂകമാം താഴ്‍വരയിൽ
കണ്ണുനീർകൊണ്ടു നനച്ചു വളർത്തിയ കല്ക്കണ്ടമാവിന്റെ കൊമ്പത്തു്,
കല്ക്കണ്ടമാവിന്റെ കൊമ്പത്തു്

പൊട്ടിത്തകർന്ന കിനാവു കൊണ്ടൊരു
പട്ടുനൂലൂഞ്ഞാല കെട്ടീ ഞാൻ, പട്ടുനൂലൂഞ്ഞാല കെട്ടീ ഞാൻ

ആബാലതാരത്തിൻ നീല വെളിച്ചത്തിൽ
ആത്മാഭിനാഥനെ കാത്തിരുന്നു
ആബാലതാരത്തിൻ നീല വെളിച്ചത്തിൽ
ആത്മാഭിനാഥനെ കാത്തിരുന്നു

സമയത്തിൻ ചിറകടി കേൾക്കാതെ ഞാനെന്റെ
അകലത്തെ ദേവനെ കാത്തിരുന്നു
അകലത്തെ ദേവനെ കാത്തിരുന്നു.

പൊട്ടിത്തകർന്ന കിനാവു കൊണ്ടൊരു
പട്ടുനൂലൂഞ്ഞാല കെട്ടീ ഞാൻ, പട്ടുനൂലൂഞ്ഞാല കെട്ടീ ഞാൻ

രചന: പി. ഭാസ്ക്കരൻ
സംഗീതം: എം. എസു്. ബാബുരാജു്
ആലാപനം: എസു്. ജാനകി

ഇന്ദ്രവല്ലരി പൂചൂടിവരും

ഇന്ദ്രവല്ലരി പൂചൂടിവരും സുന്ദരഹേമന്തരാത്രി
എന്നെ നിൻ‍ മാറിലെ വനമാലയിലെ
മന്ദാരമലരാക്കൂ, ഇവിടം വൃന്ദാവനമാക്കൂ.
ഒഴുകുമീ വെണ്ണിലാപാലരുവീ
ഒരുനിമിഷം കൊണ്ടൊരു യമുനയാക്കൂ.
പ്രേമോദയങ്ങളിൽ മെയ്യൊടു ചേർക്കുമൊരു
ഗാനഗന്ധർവ്വനാക്കൂ, എന്നെ നിൻ ഗാനഗന്ധർവ്വനാക്കൂ (2)
ഇന്ദ്രവല്ലരി…………
ഉണരുമീ തർപ്പലതാസദനം
ഒരു നിമിഷം കൊണ്ടൊരു മധുരയാക്കൂ
മാരോത്സവങ്ങളിൽ ചുണ്ടോടടുക്കുമൊരു
മായാമുരളിയാക്കൂ, എന്നെ നിൻ മായാമുരളിയാക്കൂ.
ഇന്ദ്രവല്ലരി………….

രചന: വയലാർ
സംഗീതം: ദേവരാജൻ
പാടിയതു്: യേശുദാസു്

ഇതും ആരെഴുത്യേതാ?

അകലെ, നീലച്ച കടലിനക്കരെപ്പിറന്ന ദേവന്മാര്‍
നിങ്ങള്‍,
മുടിഞ്ഞൊരീമണ്ണില്‍പ്പിറന്നു തെണ്ടുന്ന മുടന്തന്‍
പട്ടികള്‍ ഞങ്ങള്‍.
ഇതും ആരെഴുത്യേതാ?

ഇതെഴുത്യേതാരാ?

ഉജ്ജയിനിയിലെ ഗായിക
ഉര്‍വ്വശിയെന്നൊരു മാളവിക
ശില്‍പികള്‍ തീര്‍ത്ത കാളിദാസന്റെ
കല്‍പ്രതിമയില്‍ മാലയിട്ടു.
ഇതെഴുത്യേതാരാ?