പാർട്ടിയിൽ അടിനെ പട്ടിയാക്കാൻ കഴിവുള്ള വക്കീലന്മാരില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണോ പിണറായിയ്ക്കു കോടതിയിൽ പോകാൻ പേടി? അതോ തോക്കുമേന്തി നടക്കുന്ന തന്നെ കോടതി കേറ്റുവാനാർക്കാണിത്ര സാമർത്ഥ്യം എന്ന ധാർഷ്ട്യമോ? ഏതാണു് പിണറായിയെ കോടതിയിൽ കയറുന്നതിൽ നിന്നു് ഇത്രയ്ക്കും ശക്തമായി തടയുന്നതു്?

Advertisements

2 thoughts on “പിണറായിയ്ക്കെന്താണിത്ര പേടി?

  1. തെറ്റു ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം എന്നു് സാധാരണ ജനങ്ങൾ സംശയിച്ചു തുടങ്ങാൻ കാരണം സിപിഎമ്മിന്റെ ബലംപിടുത്തമാണു്. വെളിച്ചത്തു വന്നു നില്ക്കുവാൻ എത്രത്തോളം മടികാണിയ്ക്കുന്നുവോ, അവർക്കു് അത്രയും മറച്ചുപിടിയ്ക്കുവാനുണ്ടെന്നർത്ഥം.

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

w