ദീപസ്തംഭം മഹാശ്ചര്യം! എനിയ്ക്കും കിട്ടണം പടം. ഇന്നു തൃശ്ശൂർ പൂരം പകർത്തുന്ന ചില പത്രജോലിക്കാരെ പകർത്താനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടായി.

കൂടുതൽ പൂരക്കാഴ്ചകൾ ഇവിടെ കാണാം.

Thrissur Pooram 2008
Advertisements

6 thoughts on “ദീപസ്തംഭം മഹാശ്ചര്യം! എനിയ്ക്കും കിട്ടണം പടം.

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )