ആദ്ധ്യാത്മികത പല നിരക്കുകളില്‍, പല നിറങ്ങളില്‍, പല വലിപ്പത്തില്‍.
ramayanams-for-sale.jpg
Advertisements

4 thoughts on “ആദ്ധ്യാത്മികത പല നിരക്കുകളില്‍

  1. “ആദ്ധ്യാത്മികത പല നിരക്കുകളില്‍, പല നിറങ്ങളില്‍, പല വലിപ്പത്തില്‍“.

    എന്നാരുപറഞ്ഞൂ മാഷേ?

    കണ്ണോ? കണ്ണാടിയോ?

    കണ്ണാടി(ദര്‍പ്പണം)ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനെന്റെ കണ്ണുകണ്ടു. അല്ലെങ്കില്‍ എന്റെ കണ്ണിനെക്കൂടി ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കില്ല. യുക്തിയില്ലാതെ എന്തുവാദം? 🙂

    (ദിനപത്രത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യാന്‍ സാകൂതം കാത്തിരിയ്ക്കുന്നു)

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / മാറ്റുക )