കര്‍ഷക-കര്‍ഷകതൊഴിലാളി സ്നേഹികളായ ഇടതുസര്‍ക്കാര്‍ താങ്കളുടെ ഈ പേജുകള്‍ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാവുമോ? ശ്രദ്ധക്കണമേ എന്നാശിക്കുന്നു. താങ്കള്‍ മന്ത്രിമാര്‍ക്കും ഈ വിവരങ്ങള്‍ ഇമെയില്‍ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷേ എത്ര മന്ത്രിമാര്‍ നേരിട്ടു് മെയിലുകള്‍ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ടാകും എന്നു ഞാന്‍ ആശങ്കപ്പെടുകയാണു്. അവരുടെ പേഴ്സണല്‍ സ്റ്റാഫുകള്‍ ഇതെല്ലാം ചവറ്റുകുട്ടയിലേയ്ക്കു തള്ളുകയാണു് ചെയ്യുന്നതെങ്കില്‍ ഫലം നാസ്തി. പക്ഷേ, വ്യാപകമായ കളവുകള്‍ ഒരുകാലം പിടിക്കപ്പെടും. അതിനു വേണ്ടിയുള്ള താങ്കളുടെ പരിശ്രമങ്ങള്‍ക്കു് എന്റെയും നിരുപാധിക പിന്തുണ.

Advertisements

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / മാറ്റുക )