മാഷേ, ഇപ്പോ വീടുപണിയാനുള്ള മൂഡൊന്നുമില്ല. ഇതൊക്കെ അടിച്ചുപുസ്തകമാക്കുമ്പോ, ഒരു കോപ്പി എനിക്കും മാറ്റിവെച്ചേക്കണേ.

Advertisements

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / മാറ്റുക )