ഈ കഴിഞ്ഞ 9/11 നും ബുഷിന്റെ പ്രഖ്യാപനം, “തീവ്രവാദത്തിനെതിരെയുള്ള തങ്ങളുടെ യുദ്ധം ലോകസംസ്കാരങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്നു്”.

looted_civilization.jpgഇറാക്കില്‍ ബോംബിട്ടു നശിപ്പിച്ച മെസപൊട്ടേമിയന്‍ സംസ്കാരത്തിന്റെ സ്മാരകശിലകളെ മനസ്സിലിട്ടു കൊറിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കും ബുഷു് ഈ ഉദ്ഘോഷണം നടത്തിയിരിക്കുക.

ഇനി ഏതെല്ലാം നാടുകളെയും സംസ്കാരങ്ങളെയും ഉന്നംവച്ചിരിക്കുന്നു, നശിപ്പിക്കാനായി?

കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

Advertisements

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / മാറ്റുക )