വിവാഹമംഗളാശംസകള്‍, നേരുന്നു

നിങ്ങള്‍ക്കു കൂട്ടുകാരായ് കൂട്ടുവരുവാനാകുകില്ലെങ്കിലും

നിറഞ്ഞ സൌഹൃദവലയത്തില്‍ നിങ്ങളുടെ

താലിചാര്‍ത്തല്‍ വായ്ക്കുരവകളുടെ ആഹ്ലാദാരവത്താല്‍

സമ്പന്നമാകട്ടെയെന്നാശംസിയ്ക്കുന്നു.

ജീവിതം സ്നേഹസമ്പല്‍സമൃദ്ധമാകട്ടെയെന്നാശംസിയ്ക്കുന്നു.

കെവിനും സിജിയും

Advertisements

2 thoughts on “വിവാഹമംഗളാശംസകള്‍, കലേഷിനും റീമയ്ക്കും

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / മാറ്റുക )