ഒരു സുന്ദരസായാഹ്നം
ഉറക്കം വന്ന ചെങ്കീരി കണക്കെ സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാട്ടു മണ്ടുന്നു
ചില്ലുകൾ കടൽക്കരയിൽ ചുമന്നുതുടുത്ത കവിളുകളിൽ ആനന്ദവും പൂശി പൂഴിവാരിയെറിഞ്ഞു കളിച്ചു കൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു. എങ്ങും സന്തോഷവും സൌരഭ്യവും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. കൂടുപറ്റാൻ തിരക്കിട്ടു പറന്ന കിളികളിലൊന്നു് ചില്ലുകളുടെ കളി നോക്കി നെടുവീർപ്പിട്ടു, എന്തോ മുന്നറിവു കിട്ടിയ പോലെ. എന്താണതു്?

പെട്ടന്നാണു് ചക്രവാളത്തിൽ കരിംഭൂതങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതു്. അവ നിമിഷംകൊണ്ടു് ആകാശം മുട്ടെ വളർന്നു പൊങ്ങി. ചില്ലുകൾക്കു മുകളിലൊരു മേഘാവൃതവാനം പോലെ നിറഞ്ഞു.

പിന്നെ വർഷം, ഇടിവെട്ടു്, കൊടുങ്കാറ്റു്, എല്ലാം ചില്ലുകൾക്കു മേൽ പതിച്ചു. ആരോ കനിഞ്ഞു ദാനം കിട്ടിയ ജന്മം പൂർത്തീകരിയ്ക്കാൻ സമ്മതിയ്ക്കാതെ, ചില്ലുകളെ വീണ്ടും കാലൻ ഒന്നിച്ചു കൂട്ടി ചാക്കിൽ കെട്ടി, പോത്തിന്റെ പുറത്തു ഞാത്തിയിട്ടു കൊണ്ടു പോയി.

സൂ, കാലനെ ഇനി കാണുമ്പോൾ ഒന്നു ചോദിയ്ക്കണേ, എന്റെ ചില്ലുകൾക്കു സുഖം തന്നെയല്ലേയെന്നു്.

ദുഃഖത്തോടെ
—————-

Advertisements

5 thoughts on “ചില്ലുകളുടെ അന്ത്യം

  1. കാരണം? അപ്പോൾ ഇത്ര കാലം കഷ്ടപ്പെട്ടതും കുറെയേറെപ്പേരെ ബോധവൽക്കരിച്ചതും ഫോണ്ട് മാറ്റിപ്പിച്ചതും വെറുതെയെന്നോ?

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / മാറ്റുക )