അതെങ്ങിനാ ബെന്നി മാഷേ, കാർത്തിക ഫോണ്ടു കൊണ്ടു ടൈപ്പു് ചെയ്യുന്നേ. ഒന്നുകിൽ വരമൊഴി കൊണ്ടോ, അതോ പെരിങ്ങോടൻസിന്റെ കീമാപ്പു കൊണ്ടോ, അതുമല്ലെങ്കിൽ സണ്ണിച്ചായന്റെയോ നിഷാദങ്കിളിന്റെയോ കീമാപ്പോ മറ്റോ ഉപയോഗിച്ചല്ലേ എല്ലാരും ടൈപ്പുന്നതു്.

ബെന്നി എപ്രകാരമോ ടൈപ്പു് ചെയ്തതു, കാർത്തികയുപയോഗിച്ചു വായിയ്ക്കുമ്പോൾ ചില്ലുകൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതു കാർത്തികയിൽ ചില്ലുകൾ സൃഷ്ടിയ്ക്കാനുള്ള അതേ വഴിയ്ക്കു ബെന്നി ടൈപ്പിയതു കൊണ്ടാണു്. പക്ഷേ പുതിയ വരമൊഴിയും മറ്റും ഇപ്പോ ചില്ലുകൾ സൃഷ്ടിയ്ക്കുന്ന രീതി മാറി. പുതിയ വരമൊഴി ഇപ്പോൾ പഴയ കാർത്തിക-രീതിയിലുള്ള ചില്ലുകൾ സൃഷ്ടിയ്ക്കില്ല. പകരം ഏറ്റവും പുതിയ അഞ്ജലിയിലും കറുമ്പിയിലും കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള ചില്ലുകളാണു് ഉണ്ടാക്കുന്നതു്.

ബെന്നി വരമൊഴിയാണുപയോഗിയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പു് എത്രയും പെട്ടന്നു് കരസ്ഥമാക്കണം. ഏറ്റവും പുതിയ അഞ്ജലിയും കറുമ്പിയും കൂടി ബെന്നിയുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കേറ്റണം. അപ്പോൾ പുതിയ ചില്ലുകൾ വന്നു തുടങ്ങും.

പക്ഷേ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടു്, ഇനി മുതൽ കാർത്തിക ചില്ലുകൾ കാണിയ്ക്കാതെയാവും. അതിനു മൈക്രോസോഫ്റ്റൻ കാർത്തിക പുതുക്കുന്നതു വരെ കാത്തിരിയ്ക്കണം (പുതിയ ചില്ലുകൾ കൂട്ടിചേർക്കുന്നതു വരെ).

Advertisements

One thought on “ബെന്നിയുടെ സംശയത്തിനൊരു മറുപടി

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / മാറ്റുക )