ഇംഗ്ലീഷ് എന്റാനയല്ല, വല്ലോന്റേം അണെങ്കിലും നേരേ നടത്താന്‍
തോട്ടിയൊരുപാടുണ്ടെന്റടുത്തു്. എനിയ്ക്കു സ്വന്തമായൊരാനേണ്ടു്, അതിനെ മലയാളംന്നു്
വിളിയ്ക്കാം, എന്താ പറയാ, ചട്ടം പഠിപ്പിച്ചില്ലെങ്കി പിന്നെ സ്വന്താന്നു
പറഞ്ഞിട്ടു വല്ല കാര്യോണ്ടോ, ഇടംവലം മുറയ്ക്കു നടത്താന്‍ കൂട്ട്യാകൂടോ?
പോരാത്തേനു് ഒറ്റ തോട്ടിപോലും ഇല്ല്യാന്ന്ച്ചാ പിന്നത്തെ കഥ പറയാനുണ്ടോ, ശിവ
ശിവ!!
ഞാനിവിടെ ഉണ്ട്ട്ടോ
മേലെ എഴുത്യേതിന്റെ
തോന്ന്യാര്‍ത്ഥങ്ങള്‍:
തോട്ടി = അക്ഷരവും വ്യാകരണവും പരിശോധിയ്ക്കാന്‍
കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലുള്ള ഉപകരണങ്ങള്‍.
ചട്ടം പഠിപ്പിയ്ക്കുക = സ്ക്കൂളില്‍ മര്യാദയ്ക്കു
അക്ഷരവും വ്യാകരണവും പഠിപ്പിയ്ക്കക.

Advertisements

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

w