റേസു് നടക്ക്വാ, കോടീശ്വരക്കാറോട്ടം. പനിയുണ്ടോ എനിയ്ക്കു്, ഹേയു് വെറുതെ
തോന്നുണതാ, ഈ റെസു്ഫീവര്‍ എന്നെല്ലാം പറയുന്നതു് നമ്മളു് സാധാരണക്കാര്‍ക്കു വരണ
പനിയല്ലായിരിയ്ക്കും, അതിനു കീശേലു് കൊറച്ചു പുത്തനൊക്കെ വേണം. എന്തായാലും F1
കാണാന്‍ സൌദീന്നു വരുന്ന ബസ്സുകളു് തന്നെണ്ടു് കാണാന്‍ കൊറച്ചു്. നല്ല, ഏസിയെല്ലാം
ഉള്ള ഗമണ്ടന്‍ ബസ്സുകളു് കൊറേ ഇങ്ങനെ വിശാലമായ മൈതാനത്തു വരിയൊപ്പിച്ചു നിരന്നു
കിടപ്പുണ്ടു്, ഒരേ നിറത്തിലു്, ഒരേ ഷേപ്പിലു് ആനക്കൂട്ടത്തേ കേറ്റി എഴുന്നെള്ളിച്ച
പോലേണ്ടു്. നമ്മടെ കാര്‍ത്തികേയനും വരണുണ്ടെന്നാ കേക്കണതു്, ഒരു
ഇന്ത്യക്കാരനില്ലെങ്കി പിന്നെ എന്തു കാറോട്ടം!

Advertisements

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

w