മെയു് ആദ്യവാരത്തോടെ ചില്ലക്ഷരങ്ങളുടെ കാര്യത്തില്‍ നമ്മുടെ
യൂണീക്കോഡു ചേട്ടന്മാരു് ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തുമെന്നാണു തോന്നുന്നതു്. അതോടെ മലയാളം
യൂണീക്കോഡിനെ പിടിച്ച പ്രേതം ഒഴിപ്പിയ്ക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമെന്നു ആശ്വസിയ്ക്കാം.
ചില്ലക്ഷരങ്ങളുടെ പ്രശ്നം നല്ലവണ്ണം പഠിച്ചവര്‍ക്കു് അവരവരുടെ ഭാഗങ്ങള്‍
വാദിയ്ക്കാനും തെളിവുകള്‍ ഹാജരാക്കാനും
ഇവിടെ ഞെക്കിയാല്‍
മതി
. തെളിവുകളില്ലാത്ത വാദമുഖങ്ങള്‍
സ്വീകരിയ്ക്കപെടുകയില്ല. ഈ വിവരത്തിനു കൂടുതല്‍ വായിയ്ക്കാന്‍
ഇവിടെയും ഞെക്കിനോക്കുക.

Advertisements

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

w