അകലെ, നീലച്ച കടലിനക്കരെപ്പിറന്ന ദേവന്മാര്‍
നിങ്ങള്‍,
മുടിഞ്ഞൊരീമണ്ണില്‍പ്പിറന്നു തെണ്ടുന്ന മുടന്തന്‍
പട്ടികള്‍ ഞങ്ങള്‍.
ഇതും ആരെഴുത്യേതാ?

Advertisements

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / മാറ്റുക )