കുരങ്ങന്‍ കൈയ്യിലെടുത്ത പൂമാലയായി ഭാരതീയ
ജനാധിപത്യം.
അമ്പതു വര്‍ഷം കൊണ്ടതിന്റെ ഇതളുകളും
മൊട്ടുകളും പറിച്ചെറിഞ്ഞു്, ചേറിലിട്ടിഴച്ചു്, ചവിട്ടിയരച്ചു്, പച്ചചാണകത്തിലാണ്ടു
കിടന്നേടത്തൂന്നു വലിച്ചെടുത്ത കൊലക്കയര്‍ പോലെ, കഴുത്തില്‍ ചുറ്റിയിട്ടു്,
മപ്പടിച്ചാര്‍ത്തു നില്‍ക്കുകയാണു്, ആധുനിക ഭാരതം, ദുര്‍ഗന്ധപൂരിതം!
ഒരുല്‍കൃഷ്ട മാനവസന്തതിയെ ഇപ്രകാരം
കൊലചെയ്തതിന്‍ ശവം തോളിലലങ്കാരമായേറ്റി, പരിഹാസാട്ടഹാസമോടെ ചുറ്റി നടക്കുന്നു
ഭാരതമെന്ന മര്‍ക്കടന്‍.

Advertisements

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

w