"വാ മൂടിക്കെട്ടി
തടവുകാരിയാക്കി
എണ്ണിയാല്‍ തീരാത്ത
കഴുകന്മാരേ
അകത്തും പുറത്തും കാവല്‍
നിറുത്തി
ഊരും പേരുമറിയാത്ത
നാടുകളില്‍
രാത്രിയും
പകലും മാറ്റി മാറ്റി……….."
(സമകാലിക
മലയാളം വാരികയില്‍ നിന്നു്)
സൂര്യനെല്ലി പെണ്‍കുട്ടിയുടെ
മേല്‍,
അതു പോലെ മുള്ളുകള്‍
കുത്തിക്കീറി ഹൃദയം നീറിയ,
ആ നീറ്റലുകള്‍ ഇരുളില്‍
തന്നെയൊളിപ്പിച്ച,
അനേകമനേകം കുരുന്നുകളുടെ
മേല്‍,
എണ്ണിയാല്‍ തീരാത്ത
കാമോപഭോക്താക്കള്‍ നേടിയ സുഖത്തെ എന്തു പേരിട്ടു വിളിയ്ക്കും?
എനിയ്ക്കൊരു പെണ്‍കുഞ്ഞു
പിറന്നുവെങ്കില്‍, ഈ കഴുകന്മാരില്‍ നിന്നവളെ രക്ഷിയ്ക്കാന്‍ ഞാനവളെ ഏതു
കൂട്ടിലടച്ചു സംരക്ഷിയ്ക്കും?

Advertisements

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / മാറ്റുക )